یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
  • '
اینجا هستیدSkip Navigation Links : صفحه نخست : هیئت مدیره
1- آقای مهندس علی صدیق پناه - رئیس هیئت مدیره


2- آقای مهندس غلامعلی اسلامی زاده - نائب رئیس هیئت مدیره


3-
آقای مهندس مرتضی حیدری- خزانه دار و عضو هیئت مدیره


4- 
آقای دکتر محمد حسن افشار - عضو هیئت مدیره


5- آقای مهندس نامی موحدی - عضو هیئت مدیره


6- آقای دکتر حسین ریاحی - عضو هیئت مدیره


7-آقای دکتر محمد باقر کاظمی -  عضو هیئت مدیره


8- آقای مهندس منوچهر جناقی - 
عضو علی البدل هیئت مدیره


9-آقای مهندس حسین مرادی  - عضو علی البدل هیئت مدیره


10-آقای جواد رضا اکبری     -    بازرس اصلی


11- عبدالله تفرشی               -    بازرس علی البدل